Trang chủ / Trợ giúp

Tài khoản VTASK là gì ?

22/10/2020 17:45:55 636
  • Tài khoản của Khách hàng: Là tài khoản sử dụng hệ thống của Khách hàng được truy cập thông qua đường dẫn https://www.vtask.net. Đây là không gian quản lý công việc và dự án dành cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng
  • Tài khoản sử dụng: Với mỗi một tài khoản hệ thống, Khách hàng có toàn quyền mời các nhân viên của mình tham gia vào hệ thống. Bằng hành động gửi lời mời tham gia hệ thống tới các địa chỉ email khác nhau, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng Tài khoản hệ thống VTask của mình cho cá nhân và hoặc tổ chức là chủ sở hữu của email đó. Mỗi một thành viên đăng ký tham gia thành công thông qua yêu cầu được gửi bởi Khách hàng được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng VTask.

Đăng ký sử dụng miễn phí

Giao Việc - Nhắc Việc - Khai Báo Việc - Dễ Dùng - Chi Phí Thấp - Hiệu Quả Cao. Phần mềm quản lý công việc, dự án đội nhóm, doanh nghiệp VTask nâng tầm doanh nghiệp

Đăng ký sử dụng VTask miễn phí